Exhibition 17: Webs of Life by Dang Kim Hien

Webs of Life

(1996, revised 2012)

Music for an audio-visual realisation of the perception of life as presented in the painting Kiep Nguoi [Human Life] (1991) by Nguyen Van Doi.

Webs of Life by Nguyen Van Doi

Webs of Life by Nguyen Van Doi

Original music by Dang Kim Hien, except for fragments of melodies from Le Tuan Hung’s Scent of Time played on the shakuhachi [Japanese flute] by Anne Norman.

With Baby cries by Quoc Anh Tran (1996) and Buddhist chants by the monks of Quang Huong Gia Lam Temple (Vietnam)

Dang Kim Hien: dan tranh [zither], dan bau [monochord], dan nguyet [lute], trong com [rice drum], mo [woodblocks], phach tre [bamboo block], wooden clappers, rain stick, electronic crickets.
Le Tuan Hung: Ocarina, temple bell, wind chimes, rain stick, Helix wind roarer and field recordings.

Duration: 14:29

Composer’s notes:

Living as we do in this world, we are bound, or even trapped in many webs of life: webs of love and hate, webs of duties and ambitions, webs of ideals and desires. Is there a way out?

Kiếp Người (1996/2012)

Soạn cho một tác phẩm đa phương diện (nhiều âm thanh kết hợp với hình ảnh), sáng tác này chuyên chở ý niệm về cuộc sống được thể hiện qua bức tranh Kiếp Người của Nhạc sư Nguyễn Văn Đời: Suốt cuộc đời, ai ai trong chúng ta cũng vướng mắc vào những mạng lưới vô hình: Khi thì êm ái, nhẹ nhàng vướng vít như tơ tình, khi lại như những làn sóng điện mãnh liệt cuốn hút ta chạy theo tham vọng và lợi danh, hay là như những mắc xích kẽm gai nặng nề trói buộc ta vào trách nhiệm và bổn phận, lắm lúc lại như những dây độc rắn rít của thành kiến, ganh ghét và hận thù ăn sâu vào và hủy hoại tâm não ta. Những mạng lưới này âm thầm liên kết với nhau và bao trùm cả cuộc đời ta từ lúc sinh ra cho đến ngày xuôi tay nhắm mắt. Có mấy ai tìm được lối ra?

All sounds and texts  © 2012 by Dang Kim Hien

This work was released on the CD Melodia Nostalgica by Sonic Gallery in January 2013

Arts_Victoria_Logo 1

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s