The Origin of the Dan Tranh

Nguồn Gốc Đàn Tranh Việt Nam

[The Origin of the Vietnamese Zither Đàn Tranh]

by Le Tuan Hung

4th Vietnamese language edition
©2020
ISBN: 9780958534338

A research paper on the early history of the Vietnamese zither đàn tranh. Tracing the development of the đàn tranh from Southeast Asian bamboo zithers, this paper provides archaeological and historical details on its origin and how its design has influenced the development of similar zithers such as the zheng, qin and se in China since 500 BCE

Language: Vietnamese

nguon_goc_dan_tranh_Vietnam_4th_edition_version_1a (PDF) (Version 1.1 September 2020)

Ấn bản tiếng Việt thứ 4
ISBN: 9780958534338

Tiểu luận này trình bày sự phát triển của đàn tranh Việt từ những cây đàn tre Đông Nam Á thô sơ cách đây gần 2800 năm. Những chứng liệu lịch sử và khảo cổ cho ta biết rằng đàn tranh Việt là tiền thân của đàn zheng (ngày nay hay gọi là guzheng) ở Trung Quốc. Thiết kế của Đàn tranh Việt cũng đã có những ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của đàn cầm và sắt ở Trung Quốc từ năm 500 trước công nguyên.

Bấm vào đây để tải eBook (PDF) xuống: Nguồn Gốc Đàn Tranh Việt Nam 4th edition (PDF) (Version 1.1 September 2020)

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s