The Origin of the Dan Tranh

Nguồn Gốc Đàn Tranh Việt Nam

[The Origin of the Vietnamese Zither Đàn Tranh]

by Le Tuan Hung

New edition: 5th Vietnamese language edition
©2021
ISBN: 9780958534345

Previous edition: 4th Vietnamese language edition (2020)

A research paper on the early history of the Vietnamese zither đàn tranh. Tracing the development of the đàn tranh from Southeast Asian bamboo zithers, this paper provides archaeological and historical details on its origin and how its design has influenced the development of similar zithers such as the zheng, qin and se in China since 500 BCE

Language: Vietnamese

Nguồn Gốc Đàn Tranh Việt Nam 5th edition (2021) (PDF)

Ấn bản mới: Ấn bản tiếng Việt thứ 5 (2021)
©2021
ISBN: 9780958534345

Ấn bản cũ: Ấn bản tiếng Việt thứ 4 (2020)
©2020

 

Tiểu luận này trình bày sự phát triển của đàn tranh Việt từ những cây đàn tre Đông Nam Á thô sơ cách đây gần 2800 năm. Những chứng liệu lịch sử và khảo cổ cho ta biết rằng đàn tranh Việt là tiền thân của đàn zheng (ngày nay hay gọi là guzheng) ở Trung Quốc. Thiết kế của Đàn tranh Việt cũng đã có những ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của đàn cầm và sắt ở Trung Quốc từ năm 500 trước công nguyên.

Bấm vào đây để tải eBook (PDF) xuống: Nguồn Gốc Đàn Tranh Việt Nam 5th edition (2021) (PDF) (2021)

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s