Khai Tâm – Spiritual Initiation

For 29-stringed Vietnamese zither đàn tranh solo

Composed and performed by Đặng Kim Hiền.

Duration: 8 minutes 16 seconds

 

Programme Notes:

Khai Tâm [Spiritual Initiation] is the first composition from the series of twelve works for 29-stringed đàn tranh solo entitled Music of Inner Mind composed by Đặng Kim Hiền between 2015 and 2020. The experimental 29-stringed đàn tranh used in this performance was one of various instruments designed by the composer herself. Khai Tâm and other pieces in the series Music of Inner Mind weave elements of Vietnamese traditional music and sonic capabilities of the experimental đàn tranh to create a world of musical tranquility lingering in space and time.

The music is best experienced using headphones

For more information on 29-stringed đàn tranh and Đặng Kim Hiền’s music, please visit: Project 29

Khai Tâm là bài thứ nhất trong 12 bài Tâm Nhạc do Đặng Kim Hiền sáng tác cho đàn tranh 29 dây từ năm 2015 đến năm 2020. Tâm Nhạc lưu giữ tinh hoa của dòng nhạc truyền thống và khai mở một thế giới âm thanh êm dịu cho tiếng đàn tranh Việt Nam. Mỗi khúc nhạc là một không gian riêng biệt giúp thân tâm được an tĩnh trước những biến động của cuộc đời. Khai Tâm trình bày những thủ pháp truyền thống căn bản của đàn tranh trên âm vực rộng của 29 dây đàn. Tính cách dịu nhẹ và thanh thản của hơi Xuân cũng chính là linh hồn và phong cách của toàn bộ 12 bài Tâm Nhạc. Để thưởng thức đầy đủ âm thanh trầm bổng của đàn tranh 29 dây, xin nghe qua headphones.

Để tìm hiểu thêm về đàn tranh 29 dây và các sáng tác của Đặng Kim Hiền, xin vào trang: Đề Án 29

Videos, sounds and texts © 2020 by Đặng Kim Hiền

Commissioned by the Australia Asia Foundation

Advertisement

The Origin of the Dan Tranh

Nguồn Gốc Đàn Tranh Việt Nam

[The Origin of the Vietnamese Zither Đàn Tranh]

by Le Tuan Hung

New edition: 5th Vietnamese language edition
©2021
ISBN: 9780958534345

Previous edition: 4th Vietnamese language edition (2020)

A research paper on the early history of the Vietnamese zither đàn tranh. Tracing the development of the đàn tranh from Southeast Asian bamboo zithers, this paper provides archaeological and historical details on its origin and how its design has influenced the development of similar zithers such as the zheng, qin and se in China since 500 BCE

Language: Vietnamese

Nguồn Gốc Đàn Tranh Việt Nam 5th edition (2021) (PDF)

Ấn bản mới: Ấn bản tiếng Việt thứ 5 (2021)
©2021
ISBN: 9780958534345

Ấn bản cũ: Ấn bản tiếng Việt thứ 4 (2020)
©2020

 

Tiểu luận này trình bày sự phát triển của đàn tranh Việt từ những cây đàn tre Đông Nam Á thô sơ cách đây gần 2800 năm. Những chứng liệu lịch sử và khảo cổ cho ta biết rằng đàn tranh Việt là tiền thân của đàn zheng (ngày nay hay gọi là guzheng) ở Trung Quốc. Thiết kế của Đàn tranh Việt cũng đã có những ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của đàn cầm và sắt ở Trung Quốc từ năm 500 trước công nguyên.

Bấm vào đây để tải eBook (PDF) xuống: Nguồn Gốc Đàn Tranh Việt Nam 5th edition (2021) (PDF) (2021)